Software na zakázku

Pro speciální potřeby našich klientů – které nelze pokrýt běžně dodávanými programy – jsme schopni připravit vhodné programové vybavení. Dle konkrétního požadavku vybereme vhodný vývojový nástroj a vhodný programovací jazyk.
Pro naše klienty jsme připravili například tyto aplikace:

eBadatelna

aplikace pro zveřejňování digitalizovaných archiválií.

SmartPay

integrace informačního systému na platformě AS 400 jedné přední světové pojišťovny, transformace datového skladu a prezentace dat.

K-Call

vynikající nástroj pro komerční kontaktní centra. Aplikace pro měření telefonní dostupnosti. Využití pro testování informačních telefonních linek. Funkce: databáze klientů k měření, plánování hovorů, opakované volání, podpora pro vedení hovoru a záznam jeho průběhu. Vyhodnocení projektu, reporty.

Perfect.Call

nástroj pro komerční kontaktní centra. Telefonní direct maketing. Operátorovi je nabídnut seznam tel. čísel k obvolání, je veden „volacím skriptem“, do aplikace jsou zapsány odpovědi na zjišťované dotazy. Plánování hovorů, vyhodnocení, reporty. Neomezený počet současně pracujících uživatelů.

InfoSystem

informační systém pro firmu Lockware, s. r. o.

AutoPro

informační systém pro autoservis; podpora pro kompletní vedení evidence o zakázkách.