Aplikace eBadatelna

  • specializovaná webová aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných archivních materiálů veřejnosti – matrik, pozemkových knih, sčítacích operátů a dalších archiválií.
  • aplikace napsána na míru pro Státní oblastní archiv Praha

https://ebadatelna.soapraha.cz